Konferencje

Demokracja przedstawicielska w europie środkowej i wschodniej

Konferencja zorganizowana w Nałęczowie w czerwcu 2013r. Konferencja miała status ogólnopolskiej konferencji, gromadzącej pracowników akademickich (ok. 50 osób).

W organizację konferencji zaangażowani byli B. Szmulik i A. Pogłódek. Referentem był J. Szymanek.

Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2013, ss. 465.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz