Konferencje

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe

Konferencja zorganizowana w Kazimierzy Dolnym nad Wisłą w czerwcu 2015 s. W konferencji wzięło udział ok. 60 uczestników, a konferencja miła charakter konferencji międzynarodowej (goście z Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy i Rumunii).

W organizację konferencji zaangażowani bliki B. Szmulik i B. Starzec. Referentem był J. Szymanek.

Pokłosiem konferencji jest książka „Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce”, red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Lublin 2016, ss. 452.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz