Konferencje

Gwarancje pluralizmu politycznego. Polska na tle standardów europejskich

Konferencja miała miejsce w czerwcu 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i zgromadziła ok. 40 uczestników z całej Polski.

W organizację konferencji zaangażowani byli B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Starzec.

Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989 – 2014”, red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Lublin 2015, ss. 310.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz