„Przygotowanie skazanego do życia na wolności” – briefing prasowy

Dnia 28 grudnia 2021 r. w Sali konferencyjnej budynku „Regus” Lublin ul. T. Zana 39A, odbył się briefing prasowy  pt. „Przygotowanie skazanego do życia na wolności”. W jego ramach dr Magdalena Maksymiuk- Członek Zarządu Fundacji powitała prelegentów oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na wydarzenie. W jego ramach dr Grzegorz Skrobotowicz przedstawił problematykę dotyczącą przygotowania skazanych…

„Zatrudnianie osób skazanych na karę pozbawienia wolności jako forma walki ze zjawiskiem przestępczości”- briefing prasowy

Dnia 22 grudnia 2021 r. w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, odbył się briefing prasowy  pt. „Zatrudnianie osób skazanych na karę pozbawienia wolności jako forma walki ze zjawiskiem przestępczości”. W jego ramach dr Magdalena Maksymiuk- Członek Zarządu Fundacji powitała prelegentów oraz przedstawicieli mediów, którzy przybyli na wydarzenie. W jego ramach dr Grzegorz Skrobotowicz przedstawił…

Przeciwdziałanie przestępczości w kontekście kryzysu na granicy Polsko-Białoruskiej z perspektywy doświadczeń Unii Europejskiej

Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego w dniu 18 grudnia 2021 roku zorganizowała seminarium pt. Przeciwdziałanie przestępczości w kontekście kryzysu na granicy Polsko-Białoruskiej z perspektywy doświadczeń Unii Europejskiej. W ramach panelu eksperckiego przedstawiono 3 referaty: Kryzys migracyjny a poziom przestępczości we Włoszech w latach 2012 – 2015- dr Edyta Krzysztofik Prawnomiędzynarodowa ochrona uchodźców- dr Michał Zawiślak Zarządzanie…

Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe

Konferencja zorganizowana w Kazimierzy Dolnym nad Wisłą w czerwcu 2015 s. W konferencji wzięło udział ok. 60 uczestników, a konferencja miła charakter konferencji międzynarodowej (goście z Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy i Rumunii). W organizację konferencji zaangażowani bliki B. Szmulik i B. Starzec. Referentem był J. Szymanek. Pokłosiem konferencji jest książka „Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe.…

Gwarancje pluralizmu politycznego. Polska na tle standardów europejskich

Konferencja miała miejsce w czerwcu 2014 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i zgromadziła ok. 40 uczestników z całej Polski. W organizację konferencji zaangażowani byli B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Starzec. Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989 – 2014”, red. Mariusz…

Demokracja przedstawicielska w europie środkowej i wschodniej

Konferencja zorganizowana w Nałęczowie w czerwcu 2013r. Konferencja miała status ogólnopolskiej konferencji, gromadzącej pracowników akademickich (ok. 50 osób). W organizację konferencji zaangażowani byli B. Szmulik i A. Pogłódek. Referentem był J. Szymanek. Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2013, ss.…

Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego

Konferencja zorganizowana w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w czerwcu 2011 r. Konferencja miała status ogólnopolskiej konferencji, gromadzącej pracowników akademickich (ok 40 osób). W organizację konferencji zaangażowany był B. Szmulik. Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego”, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2011, ss. 192.