Skuteczne metody walki ze zjawiskiem przestępczości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych

W dniach 9-10 września 2021 w Lublinie odbyło się seminarium pt. „Skuteczne metody walki ze zjawiskiem przestępczości w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych”. W ramach dwóch paneli naukowcy przedstawili zagadnienia związane z metodami walki ze zjawiskiem przestępczości w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach. W trakcie pierwszego dnia seminarium, uczestnicy projektu oraz członkowie…

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w związku z przygotowywaniem drugiej edycji raportu Rule of Law

W dniu 14 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Instytutu Prawa Ustrojowego spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, która od dłuższego czasu prowadzi kolejną turę tzw. country visit w poszczególnych państwach członkowskich UE, w związku z przygotowywaniem drugiej edycji raportu Rule of Law. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy: reformy wymiaru sprawiedliwości; kwestia prawnej regulacji rynku medialnego…

Metodologia pracy sędziego

– zagajenie H. Lorenc-Vogel (Sulejówek, grudzień 2019). Seminarium będące kontynuacją poprzedniego, tym razem skoncentrowane na metodologii pracy sędziego, która winna być ukształtowana w sposób optymalny, po to by z jednej strony zapewnić niezawisłość sędziego, a drugiej prawo jednostki do bezstronnego, niezależnego sądu.

System awansu sędziów

– zagajenie B. Szmulik (Sulejówek, grudzień 2018). Seminarium poświęcone systemowi awansowania sędziów i w ogóle tzw. ścieżki kariery sędziowskiej. Kluczową kwestią było uznanie, że tzw. droga zawodowa sędziego, odpowiednio ukształtowana, jest kluczową sprawą w zapewnieniu niezawisłości sędziowskiej.