Bartłomiej Starzec

Przewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku politologia oraz Wydziału Prawa i Administracji tejże uczelni, na kierunku prawo. Odbył służbę przygotowawczą dla urzędników samorządowych, obecnie pracownik administracji rządowej. Interesuje się zagadnieniami prawa i ustroju współczesnej Rosji oraz komparatystyką prawniczą. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.