dr Magdalena Maksymiuk

Członek Zarządu Fundacji

Doktor nauk społecznych, w specjalizacji nauki o polityce. Od 2015 pracownik nieetatowy, a od 2018 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka i współautorka publikacji naukowych poświęconych prawu konstytucyjnemu i systemom politycznym państw świata. Znaczna część dorobku dotyczy kwestii polityczno- ustrojowych państw świata, w szczególności parlamentaryzmu, demokracji i wyborów w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce. W zakresie prac naukowo- badawczych, współpracuje z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.