prof. Bogumił Szmulik

Członek Rady Fundacji

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na tymże Uniwersytecie. Posiada także wykształcenie politologiczne oraz doktorat z nauk politycznych. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Były Dyrektor Wydawnictwa Sejmowego. Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych poświęconych prawu konstytucyjnemu i administracyjnemu. Naukowo zajmuje się polskim oraz obcym prawem konstytucyjnym.