Seminaria

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w związku z przygotowywaniem drugiej edycji raportu Rule of Law

W dniu 14 kwietnia 2021 r. przedstawiciele Instytutu Prawa Ustrojowego spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, która od dłuższego czasu prowadzi kolejną turę tzw. country visit w poszczególnych państwach członkowskich UE, w związku z przygotowywaniem drugiej edycji raportu Rule of Law. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

  1. reformy wymiaru sprawiedliwości;
  2. kwestia prawnej regulacji rynku medialnego w Polsce;
  3. zagadnienia związane z korupcją
  4. inne zagadnienia odnoszące się do kwestii konstytucyjnych i ustrojowych w perspektywie prac rządowych i parlamentarnych.

Przy tej okazji podniesiono również temat zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w debaty ustrojowe prowadzone w Polsce. Dyskusja koncentrowała się na problemie zmian w wymiarze sprawiedliwości, które omówiono w kontekście przede wszystkim potrzeby zapewnienia demokratycznej legitymizacji trzeciej władzy, budowania społecznego zaufania do sędziego i potrzeby apolityczności sędziów, poprawie efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz