Seminaria

Trybunał Konstytucyjny w systemie podziału władzy państwowej

– zagajenie J. Szymanek (Warszawa, styczeń 2017).

Seminarium poświęcone roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie i jego oddziaływaniu ustrojowemu na wszystkie pozostałe tradycyjne władze, tj. władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz