Wesprzyj nas

Prosimy o wsparcie Instytutu Prawa Ustrojowego poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe. Szczególnie pomocne będą dla nas nawet najmniejsze darowizny przekazywane regularnie. Twoje wsparcie umożliwi nam utrzymanie niezależności i bezstronności w dalszej działalności.

Wpłaty można przekazywać bezpośrednio na konto:

Beneficjent: Fundacja – Instytut Prawa Ustrojowego
Nazwa banku: mBank S.A.
Rachunek bankowy numer: 15 1140 2004 0000 3602 7504 4754
Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe

Regulamin przyjmowania darowizn

1) Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę.
2) W tytule wpłaty można wskazać konkretny projekt, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna. Instytut dołoży wszelkich starań, by otrzymane środki zostały spożytkowane na wskazany przez darczyńcę projekt.
3) Darowizny na rzecz Instytutu o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
4) Instytutu zastrzega sobie prawo do zwrócenia darowizny, jeśli jej przyjęcie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu Instytutu.

Więcej informacji na temat wsparcia Instytutu Prawa Ustrojowego udziela:
Artur Trubalski, e-mail: fundacja.ipu@gmail.com

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!