Zapraszamy do współpracy

Podmioty komercyjne i publiczne

​Statutowe działania Instytut Prawa Ustrojowego (dalej: Instytut) są finansowane zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.

Środki publiczne przekazywane na realizację konkretnych zadań mają charakter celowy, a sposób ich wykorzystania jest raportowany.

Środki prywatne przekazywane są zarówno na działalność statutową Instytutu, jak i konkretne programy.

Każdy z naszych partnerów otrzymuje szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przez Instytut przekazanych środków.

Instytut informuje o partnerstwie z instytucjami poprzez stronę internetową, materiały przygotowywane podczas poszczególnych wydarzeń oraz identyfikację wizualną podczas organizowanych wydarzeń.

Instytut nie prowadzi działań lobbingowych na rzecz żadnego z podmiotów, z którymi współpracuje.

Współpracując z podmiotami trzecimi przy przygotowywaniu raportów i analiz Instytut zastrzega sobie pełną autonomię w przygotowaniu treści. Instytut może ustalić z Partnerem projektu zakres tematyczny raportu, jednak o tezach raportu i jego szczegółowej zawartości decydują wyłącznie eksperci Instytutu i autorzy raportu. Partner/sponsor projektu nie ma wpływu na merytoryczną zawartość i tezy publikacji.

Partner wydarzenia/raportu/projektu ma prawo uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych i prezentacji raportu.

Inne

Masz pomysł na projekt i chcesz zrealizować go wspólnie z Instytutem Prawa Ustrojowego? Prosimy o kontakt mailowy: fundacja.ipu@gmail.com