Konferencje

Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego

Konferencja zorganizowana w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w czerwcu 2011 r. Konferencja miała status ogólnopolskiej konferencji, gromadzącej pracowników akademickich (ok 40 osób).

W organizację konferencji zaangażowany był B. Szmulik.

Pokłosiem konferencji jest publikacja książkowa pt. „Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego”,
red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2011, ss. 192.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz