Dane fundacji

​Akt Notarialny

Instytut Prawa Ustrojowego został ustanowiony aktem notarialnym, podpisanym dnia 31 października 2013 r. w Warszawie.

Krajowy Rejestr Sądowy

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 listopada 2013 r.

Reprezentacja

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa i przyjmuje Prezes – jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego członka Zarządu.

Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.

Nadzór

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rachunek Bankowy

Santander Bank
40 1090 2590 0000 0001 4660 3040

Adres korespondencyjny

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 20,
20-860 Lublin

Siedziba fundacji

ul. Juliana Tuwima 1 E,
05-071 Sulejówek

Adres mailowy

fundacja@ipu.org.pl

Strona internetowa

www.ipu.org.pl