Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 20,
20-860 Lublin

Siedziba fundacji

ul. Juliana Tuwima 1 E,
05-071 Sulejówek

Email

fundacja@ipu.org.pl

  Wesprzyj nas

  Prosimy o wsparcie Instytutu Prawa Ustrojowego poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe. Szczególnie pomocne będą dla nas nawet najmniejsze darowizny przekazywane regularnie. Twoje wsparcie umożliwi nam utrzymanie niezależności i bezstronności w dalszej działalności.

  Wpłaty można przekazywać bezpośrednio na konto:

  Beneficjent: Fundacja – Instytut Prawa Ustrojowego
  Nazwa banku: Santander Bank
  Rachunek bankowy numer: 40 1090 2590 0000 0001 4660 3040
  Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe

  Regulamin przyjmowania darowizn

  1) Każdą wpłatę potwierdzamy drogą e-mailową lub inną wskazaną przez darczyńcę.
  2) W tytule wpłaty można wskazać konkretny projekt, na jaki ma zostać przeznaczona darowizna. Instytut dołoży wszelkich starań, by otrzymane środki zostały spożytkowane na wskazany przez darczyńcę projekt.
  3) Darowizny na rzecz Instytutu o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
  4) Instytutu zastrzega sobie prawo do zwrócenia darowizny, jeśli jej przyjęcie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu Instytutu.

  Więcej informacji na temat wsparcia Instytutu Prawa Ustrojowego udziela:
  Prezes Zarządu, e-mail: fundacja@ipu.org.pl

  Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

  Zapraszamy do współpracy

  Podmioty komercyjne i publiczne

  ​Statutowe działania Instytut Prawa Ustrojowego (dalej: Instytut) są finansowane zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.

  Środki publiczne przekazywane na realizację konkretnych zadań mają charakter celowy, a sposób ich wykorzystania jest raportowany.

  Środki prywatne przekazywane są zarówno na działalność statutową Instytutu, jak i konkretne programy.

  Każdy z naszych partnerów otrzymuje szczegółowe sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przez Instytut przekazanych środków.

  Instytut informuje o partnerstwie z instytucjami poprzez stronę internetową, materiały przygotowywane podczas poszczególnych wydarzeń oraz identyfikację wizualną podczas organizowanych wydarzeń.

  Instytut nie prowadzi działań lobbingowych na rzecz żadnego z podmiotów, z którymi współpracuje.

  Współpracując z podmiotami trzecimi przy przygotowywaniu raportów i analiz Instytut zastrzega sobie pełną autonomię w przygotowaniu treści. Instytut może ustalić z Partnerem projektu zakres tematyczny raportu, jednak o tezach raportu i jego szczegółowej zawartości decydują wyłącznie eksperci Instytutu i autorzy raportu. Partner/sponsor projektu nie ma wpływu na merytoryczną zawartość i tezy publikacji.

  Partner wydarzenia/raportu/projektu ma prawo uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych i prezentacji raportu.

  Inne

  Masz pomysł na projekt i chcesz zrealizować go wspólnie z Instytutem Prawa Ustrojowego? Prosimy o kontakt mailowy: fundacja@ipu.org.pl