Seminaria Fundacji Instytutu Prawa Ustrojowego

Fundacja organizuje od dłuższego czasu kameralne seminaria, w których uczestniczą członkowie Fundacji, osoby z nią współpracujące oraz zaproszeni goście. Każde takie seminarium jest poświęcone konkretnemu problemowi i sprowadza się do zagajenia przez prelegenta, a następnie ożywionej dyskusji wszystkich zgromadzonych. W zamierzeniu organizatorów seminaria, których historia sięga roku 2015, mają skupiać osoby zajmujące się szeroko rozumianą tematyką prawniczą, wyznających konserwatywno-republikańskie poglądy. Celem Funkcji jest więc zbudowanie środowiska prawników, politologów, historyków idei, którzy wyznają pewne wspólne idee i poglądy, i którzy dążą do przebudowy ładu ustrojowego w duchu wartości republikańskich.