Granty

Projekty i granty w których realizację zaangażowana była Fundacja i osoby z nią związane​

  • Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej (1 kwietnia 2020 – 30 kwietnia 2024, Fundusz Sprawiedliwości).
  • Ochrona praw ofiar w kontekście gwarancji rzetelnego  procesu sądowego. Polska na tle porównawczym (1 kwietnia 2020 – 30 września 2021).
  • Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych współczesnego świata, (okres realizacji grudzień 2019 – grudzień 2021).
  • Wybrane zagadnienia systemu zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom w kontekście prawnoporównawczym; (2018-2019).
  • Komunikacja strategiczna w obszarze przeciwdziałania przyczyną przestępczości przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości (umowa nr umowa DSRiN-I-7211-1025/18) (2018-2019).
  • Polityka Sprawiedliwości 2018” z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości nr. umowy DSRiN-V-7211-5/18, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • „Studiujesz stosunki międzynarodowe? Praktykuj!” (Nr POWR.03.01.00-00-S120/17), projekt z wykorzystaniem środków unijnych.
  • „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW” (Nr POWR.03.01.00-00-S114/17).
  • Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją  (nr 2016/23/B/HS5/03648).
  • Konstytucyjna koncepcja mandatu przedstawicielskiego i jej współczesne uwarunkowania – między teorią, prawem i praktyką (nr NN 110 042235).